petroyag

LABORATUVAR HİZMETLERİ

GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ TEST METODLARI

Sıra No Metot Tip Standart No Metot Adı Test Ücreti (TL+KDV) Numune Miktarı (GR) Test Süresi (DK)

1

ASTM

D 86

*Atmosferik Basınçta Petrol Ürünleri Distilasyon Test Metodu

230

150

90

2

TS

1237 EN ISO
3405

*Petrol Ürünleri – Atmosfer Basıncında Damıtma Özelliklerinin Tayini

230

150

90

3

ASTM

D 92

*Petrol Ürünleri Parlama Ve Yanma Noktası Tayini

155

100

60

4

TS

EN ISO 2592

*Petrol Ürünleri-Parlama Ve Yanma Noktası Tayini-Cleveland Açık Kap Metodu

155

100

60

5

ASTM

D 94

*Petrol Ürünleri Sabunlaşma Sayısı Tayini

135

50

120

6

TS

4730 ISO
6293-1

*Petrol Ürünleri-Sabunlaşma Sayısı Tayini-Bölüm 1-Renk Belirteç Titrasyon Metodu

135

50

120

7

ASTM

D 445

*Petrol Ürünleri - Saydam Ve Opak Sıvılar -Kinematik Viskozite Tayini Ve Dinamik Viskozitenin Hesaplanması

150

25

30

8

TS

1451 EN ISO
3104

*Petrol Ürünleri - Saydam Ve Opak Sıvılar -Kinematik Viskozite Tayini Ve Dinamik Viskozitenin Hesaplanması

150

25

30

9

ASTM

D 2270

*Kinematik Viskoziteden Viskozite İndeksinin Hesaplanması

250 (40 ve 100ºC viskozite tayini istendiğinde bedelsizdir)

50

30

10

TS

3096 ISO 2909

*Petrol Ürünleri-Kinematik Viskoziteden Viskozite İndeksinin Hesaplanması

250 (40 ve 100ºC viskozite tayini istendiğinde bedelsizdir)

50

30

11

ASTM

D 664

*Petrol Ürünleri –Asit Sayısı – Potansiyometrik Titrasyon Metodu

155

50

20

12

ASTM

D 1218

Hidrokarbon Sıvıların Kırılma İndisi Ve Kırılma Dağılımı Tayini

90

10

10

13

ASTM

D 6304

* Petrol Ürünleri, Yağlayıcılar Ve Katıklarda Kulometrik Karl Fischer Titrasyon Metodu İle Su Tayini

170

20

15

14

TS

6147 EN ISO
12937

*Petrol Ürünleri- Su Tayini- Kulometrik Karl Fischer Titrasyon Metodu

170

20

15

 

15

 

TS

 

EN ISO 12185

*Ham Petrol Ve Petrol Ürünleri - Yoğunluk Tayini - Salınım Yapan U-Tüpü Yöntemi

 

120

 

50

 

10

16

ASTM

D 4052

*Dijital Yoğunluk Ölçer ile Sıvılarda Yoğunluk, Bağıl Yoğunluk, API Gravity Tespiti

 

120

 

50

 

10

17

ASTM

D 2008

Petrol Ürünlerinde Ultraviyole Absorbans Tespiti

190

10

30

18

TS

7078

Beyaz Madeni Yağların Kalitelerinin Belirlenmesi - Mor Ötesi Absorbsiyon Metodu

190

50

150

19

ASTM

D 1401

*Petrol Ürünleri Ve Sentetik Akışkanların Sudan Ayrışma Karakteristiklerinin Belirlenmesi

220

50

90

20

TS

6122 ISO 6614

*Petrol ürünleri-Petrol yağlarının ve sentetik akışkanların sudan ayrılma özelliklerinin tayini

220

50

90

21

TS

TS 5353

*Yağlama Yağları - Endüstriyel Yağlar Ve İlgili Ürünler – Metal İşleme Sıvıları - Su İle Emülsiye Olan - Emülsiyon Kararlılığının Tayini

120

100

1440

22

ASTM

D 611

*Petrol Ürünleri Ve Hidrokarbon Çözücülerin Anilin Noktası Ve Karışık Anilin Noktası Tayini

210

25

50

23

TS

1615 ISO 2997

*Petrol Ürünleri Ve Hidrokarbon Çözücüler- Anilin Noktası Ve Karışmış Anilin Noktasının Tayini

210

25

50

24

TS

4614

* Ph Tayini- Motor Antifrizleri, Pas Önleyicileri Ve Soğutucular İçin

115

50

10

25

ASTM

D1287

* Ph Tayini- Motor Pas Önleyicileri Ve Soğutucular İçin

115

50

10

26

ASTM

D 130

*Petrol Ürünlerinde Bakır Şerit Korozyon Testi

185

100

210

27

TS

2741 EN ISO 2160

*Petrol Ürünleri – Bakır Şerit Tayini-Bakır Şerit Metodu

185

100

210

28

ASTM

D 892

Yağlama Yağlarının Köpürme Karakteristiklerinin Tayini

170

600

50

29

TS

1834 ISO 6247

Petrol Ürünleri – Yağlama Yağları – Köpürme Özelliği Tayini

170

600

50

30

ASTM

D 2502

*Petrol Yağlarında Viskozite Ölçümünden Molekül Ağırlığı Hesaplanması Metodu

250

100

100

31

TS

5215

*Petrol Yağlarının Molekül Ağırlıklarının (Nispi Molekül Kütlelerinin) Viskozite Ölçmelerinden Faydalanılarak Tayini

250

100

100

32

ASTM

D 2501

*Petrol Yağlarının VYS Değeri (Viskozite Yoğunluk Sabiti)

200

100

30

33

TS

7113

*Petrol Ürünleri - Viskozite - Yoğunluk Sabitinin (VYS) Hesaplanması

200

100

30

34

TS

5208

Suda Çözünen Yağ Emülsiyonlarının Pas Önleme Özelliklerinin Tayini (Talaş/Süzgeç Kağıdı Metodu)

185

100

1440

35

IP

287

Su ile Karışabilen Metal İşleme Sıvılarında Pas Önleme Özelliklerinin Tayini (Talaş/Süzgeç Kağıdı Metodu)

185

100

1440

36

TS

6830 ISO 7120

Petrol Ürünleri Ve Yağlayıcılar-Petrol Esaslı Yağlar Ve Diğer Akışkanlar-Su Mevcudiyetinde Pas Önleme Özelliklerinin Tayini

 

185

110

1440

37

ASTM

D 665

Koruyucu Katkılı Mineral Yağlar - Su Mevcudiyetinde Pas Önleme Özelliklerinin Tayini

 

185

100

1440

38

ASTM

D156

*Petrol Ürünleri Saybolt Renk Tayini

95

25

5

39

ASTM

D 6045

*Petrol Ürünleri Otomatik Tristimulus Metodu İle Renk Tayini

95

25

5

40

TS

2991

*Saybolt Kromometre Yöntemi İle Petrol Ürünlerinde Renk Tayini

95

25

5

41

ASTM

D 127

*Petrol Türevi Wax.Larda Damlama Noktası Tayini

140

50

90

42

TS

4367 ISO 6244

*Petrol Türevi Wax.Larda Damlama Noktası Tayini

140

50

90

43

ASTM

D 6749

*Petrol Ürünlerinde Akma Noktası (Otomatik Hava Basıncı Metodu)

135

50

90

44

ASTM D

7683

*Petrol Ürünlerinde Bulutlanma Noktası

135

50

90

45

-

FTIR Kontrolü

Yapısal Ürün Karşılaştırma

230

100

20

46

-

FTIR Konrolü

Trafo Yağlarında Oksidasyon Katığı Miktar Tayini

205

100

30

47

-

FTIR Kontrolü

Karbon Dağılımı  ,% (Cp , Cn , Ca, )

275

100

60

48

-

Test Kiti

Bakteri / Mantar Testi

150

50

2880/
4320

49

 

 -

Emülsiyonlarda Hidrofobiklik Tayini

95

50

10

50

 

 -

Elektriksel İletkenlik Tayini

120

50

10

51

 

 Refraktometre

Refraktometre İle Konsantrasyon Tayini

75

25

10

52

 

 -

Leke Testi

95

25

15

53

  •  

GC

FAME (Fatty Acid Methyl Ester) Kompozisyon Analizi

350

150

120

54

  •  

GC

Parafinik Karbon Dağılımı(C10-C40 aralığında)

350

150

120

55

  •  

Disk difüzyon
Mikrodilüsyon

Antimikrobiyal Aktivite Tayini

4250

100

10080
(1hafta)

(*) işareti ile gösterilen testler akreditasyon kapsamı dahilindedir.

 

 
03/11
2019

PETROYAĞ ENDÜSTRİYEL YAĞLAR TÜRKİYE'NİN “EN İYİ YÖNETİLEN ŞİRKETLERİ” LİSTE

Deloitte Private tarafından 20 ülkede uygulanan ve geçen yıl Türkiye’de ilki düzenlenen En İyi Yönetilen Şirketler (Best Managed Companies) programının 2019 yılı kazan...devamı
30/10
2019

YYS belgemizi aldık

Petroyağ A.Ş. olarak sektörümüzde bir ilki daha gerçekleştirdik ve “En kolay, En Güvenli Ticaret” misyonu doğrultusunda Yetkilendirilmiş Yükümlü ...devamı

site design & technology
PROJX
www.projx.com.tr