petroyag

LABORATUVAR HİZMETLERİ

GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ TEST METODLARI

Sıra No Metot Tip Standart No Metot Adı Test Ücreti (TL+KDV) Numune Miktarı (GR) Test Süresi (DK)

1

ASTM

D 86

*Atmosferik Basınçta Petrol Ürünleri Distilasyon Test Metodu

290

150

90

2

TS

1237 EN ISO 3405

*Petrol Ürünleri – Atmosfer Basıncında Damıtma Özelliklerinin Tayini

290

150

90

3

ASTM

D 92

*Petrol Ürünleri Parlama Ve Yanma Noktası Tayini

190

100

60

4

TS

EN ISO 2592

*Petrol Ürünleri-Parlama Ve Yanma Noktası Tayini-Cleveland Açık Kap Metodu

190

100

60

5

ASTM

D 94

*Petrol Ürünleri Sabunlaşma Sayısı Tayini

165

50

120

6

TS

4730 ISO 6293-1

*Petrol Ürünleri-Sabunlaşma Sayısı Tayini-Bölüm 1-Renk Belirteç Titrasyon Metodu

165

50

120

7

ASTM

D 445

*Petrol Ürünleri - Saydam Ve Opak Sıvılar -Kinematik Viskozite Tayini Ve Dinamik Viskozitenin Hesaplanması

190

25

30

8

TS

1451 EN ISO 3104

*Petrol Ürünleri - Saydam Ve Opak Sıvılar -Kinematik Viskozite Tayini Ve Dinamik Viskozitenin Hesaplanması

190

25

30

9

ASTM

D 2270

*Kinematik Viskoziteden Viskozite İndeksinin Hesaplanması

310 (40 ve 100ºC viskozite tayini istendiğinde bedelsizdir)

50

30

10

TS

3096 ISO 2909

*Petrol Ürünleri-Kinematik Viskoziteden Viskozite İndeksinin Hesaplanması

310 (40 ve 100ºC viskozite tayini istendiğinde bedelsizdir)

50

30

11

ASTM

D 664

*Petrol Ürünleri –Asit Sayısı – Potansiyometrik Titrasyon Metodu

195

50

20

12

ASTM

D 1218

*Hidrokarbon Sıvıların Kırılma İndisi Ve Kırılma Dağılımı Tayini

110

10

10

13

TS

4368 ISO 5661

*Petrol ürünleri-Sıvı hidrokarbonlar-Kırma indisinin tayini

110

10

10

14

ASTM

D 6304

* Petrol Ürünleri, Yağlayıcılar Ve Katıklarda Kulometrik Karl Fischer Titrasyon Metodu İle Su Tayini

210

20

15

15

TS

6147 EN ISO 12937

*Petrol Ürünleri- Su Tayini- Kulometrik Karl Fischer Titrasyon Metodu

210

20

15

16

TS

EN ISO 12185

*Ham Petrol Ve Petrol Ürünleri - Yoğunluk Tayini - Salınım Yapan U-Tüpü Yöntemi

155

50

10

17

ASTM

D 4052

*Dijital Yoğunluk Ölçer ile Sıvılarda Yoğunluk, Bağıl Yoğunluk, API Gravity Tespiti

155

50

10

18

ASTM

D 2008

Petrol Ürünlerinde Ultraviyole Absorbans Tespiti

230

10

30

19

TS

7078

Beyaz Madeni Yağların Kalitelerinin Belirlenmesi - Mor Ötesi Absorbsiyon Metodu

230

50

150

20

ASTM

D 1401

*Petrol Ürünleri Ve Sentetik Akışkanların Sudan Ayrışma Karakteristiklerinin Belirlenmesi

275

50

90

21

TS

6122 ISO 6614

*Petrol ürünleri-Petrol yağlarının ve sentetik akışkanların sudan ayrılma özelliklerinin tayini

275

50

90

22

TS

TS 5353

*Yağlama Yağları - Endüstriyel Yağlar Ve İlgili Ürünler – Metal İşleme Sıvıları - Su İle Emülsiye Olan - Emülsiyon Kararlılığının Tayini

155

100

1440

23

ASTM

D 611

*Petrol Ürünleri Ve Hidrokarbon Çözücülerin Anilin Noktası Ve Karışık Anilin Noktası Tayini

250

25

50

24

TS

1615 ISO 2997

*Petrol Ürünleri Ve Hidrokarbon Çözücüler- Anilin Noktası Ve Karışmış Anilin Noktasının Tayini

250

25

50

25

TS

4614

* Ph Tayini- Motor Antifrizleri, Pas Önleyicileri Ve Soğutucular İçin

140

50

10

26

ASTM

D1287

* Ph Tayini- Motor Pas Önleyicileri Ve Soğutucular İçin

140

50

10

27

ASTM

D 130

*Petrol Ürünlerinde Bakır Şerit Korozyon Testi

230

100

210

28

TS

2741 EN ISO 2160

*Petrol Ürünleri – Bakır Şerit Tayini-Bakır Şerit Metodu

230

100

210

29

ASTM

D 892

Yağlama Yağlarının Köpürme Karakteristiklerinin Tayini

210

600

50

30

TS

1834 ISO 6247

Petrol Ürünleri – Yağlama Yağları – Köpürme Özelliği Tayini

210

600

50

31

ASTM

D 2502

*Petrol Yağlarında Viskozite Ölçümünden Molekül Ağırlığı Hesaplanması Metodu

310

100

100

32

TS

5215

*Petrol Yağlarının Molekül Ağırlıklarının (Nispi Molekül Kütlelerinin) Viskozite Ölçmelerinden Faydalanılarak Tayini

310

100

100

33

ASTM

D 2501

*Petrol Yağlarının VYS Değeri (Viskozite Yoğunluk Sabiti)

240

100

30

34

TS

7113

*Petrol Ürünleri - Viskozite - Yoğunluk Sabitinin (VYS) Hesaplanması

240

100

30

35

TS

5208

Suda Çözünen Yağ Emülsiyonlarının Pas Önleme Özelliklerinin Tayini (Talaş/Süzgeç Kağıdı Metodu)

230

100

1440

36

IP

287

Su ile Karışabilen Metal İşleme Sıvılarında Pas Önleme Özelliklerinin Tayini (Talaş/Süzgeç Kağıdı Metodu)

230

100

1440

37

TS

6830 ISO 7120

Petrol Ürünleri Ve Yağlayıcılar-Petrol Esaslı Yağlar Ve Diğer Akışkanlar-Su Mevcudiyetinde Pas Önleme Özelliklerinin Tayini

230

110

1440

38

ASTM

D 665

Koruyucu Katkılı Mineral Yağlar - Su Mevcudiyetinde Pas Önleme Özelliklerinin Tayini

230

100

1440

39

ASTM

D 6045

*Petrol Ürünleri Otomatik Tristimulus Metodu İle Renk Tayini (Saybolt Renk / ASTM Renk)

120

25

5

40

ASTM

D 127

*Petrol Türevi Wax.Larda Damlama Noktası Tayini

175

50

90

41

TS

4367 ISO 6244

*Petrol Türevi Wax.Larda Damlama Noktası Tayini

175

50

90

42

ASTM

D 6749

*Petrol Ürünlerinde Akma Noktası (Otomatik Hava Basıncı Metodu)

165

50

90

43

ASTM D

7683

*Petrol Ürünlerinde Bulutlanma Noktası

165

50

90

44

-

FTIR Kontrolü

Yapısal Ürün Karşılaştırma

275

100

20

45

-

FTIR Konrolü

Trafo Yağlarında Oksidasyon Katığı Miktar Tayini

250

100

30

46

-

FTIR Kontrolü

Karbon Dağılımı ,% (Cp , Cn , Ca, )

330

100

60

47

-

Test Kiti

Bakteri / Mantar Testi

190

50

2880/4320

48

-

-

Emülsiyonlarda Hidrofobiklik Tayini

120

50

10

49

-

Refraktometre

Refraktometre İle Konsantrasyon Tayini

100

25

10

50

-

-

Leke Testi

115

25

15

51

-

GC

FAME (Fatty Acid Methyl Ester) Kompozisyon Analizi

420

150

120

52

-

GC

Parafinik Karbon Dağılımı(C10-C40 aralığında)

420

150

120

53

-

Disk difüzyon Mikrodilüsyon

Antimikrobiyal Aktivite Tayini

5100

100

10080 (1hafta)

54

AOCS

Ca 5a-40

Serbest Yağ Asidi Tayini (Hayvansal – Bitkisel yağlarda)

165

100

90

55

AOCS

Cd 1b-87

İyot Değeri Tayini (Bitkisel yağlarda)

330

100

150

56

AOCS

Cd 3-25

Sabunlaşma İndisi (Bitkisel yağlarda)

165

100

120

57

AOCS

Cd 8b-90

Peroksit Değeri (Bitkisel yağlarda)

165

100

120

(*) işareti ile gösterilen testler akreditasyon kapsamı dahilindedir.

 

 
28/08
2020

Bu başarı hepimizin eseri

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yıllardır olduğu gibi 2019'da da yerimizi aldık. Başarımızda payı olan tüm çalışanla...devamı
25/06
2020

Akademik iş birliklerimiz hız kesmeden devam ediyor.

AR-GE departmanımızın son olarak Kocaeli, Sakarya ve Sivas Cumhuriyet Üniversiteleri ile yürüttüğü projenin tamamlanarak akademik yayına dönüşmüş olmasından dol...devamı

site design & technology
PROJX
www.projx.com.tr