petroyag

LABORATUVAR HİZMETLERİ

GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ TEST METODLARI

Sıra No Metot Tip Standart No Metot Adı

1

ASTM

D 86

*Atmosferik Basınçta Petrol Ürünleri Distilasyon Test Metodu

2

TS

1237 EN ISO 3405

*Petrol Ürünleri – Atmosfer Basıncında Damıtma Özelliklerinin Tayini

3

ASTM

D 92

*Petrol Ürünleri Parlama Ve Yanma Noktası Tayini

4

TS

EN ISO 2592

*Petrol Ürünleri-Parlama Ve Yanma Noktası Tayini-Cleveland Açık Kap Metodu

5

ASTM

D 94

*Petrol Ürünleri Sabunlaşma Sayısı Tayini

6

TS

4730 ISO 6293-1

*Petrol Ürünleri-Sabunlaşma Sayısı Tayini-Bölüm 1-Renk Belirteç Titrasyon Metodu

7

ASTM

D 445

*Petrol Ürünleri - Saydam Ve Opak Sıvılar -Kinematik Viskozite Tayini Ve Dinamik Viskozitenin Hesaplanması

8

TS

1451 EN ISO 3104

*Petrol Ürünleri - Saydam Ve Opak Sıvılar -Kinematik Viskozite Tayini Ve Dinamik Viskozitenin Hesaplanması

9

ASTM

D 7042

*Dinamik Viskozite ile Yoğunluk Tayini ve Kinematik Viskozitenin Hesaplanması - Stabinger Yöntemi

10

TS

EN 16896

*Dinamik Viskozite ile Yoğunluk Tayini ve Kinematik Viskozitenin Hesaplanması - Stabinger Yöntemi

11

ASTM

D 2270

*Kinematik Viskoziteden Viskozite İndeksinin Hesaplanması

12

TS

3096 ISO 2909

*Petrol Ürünleri-Kinematik Viskoziteden Viskozite İndeksinin Hesaplanması

13

ASTM

D 664

*Petrol Ürünleri –Asit Sayısı – Potansiyometrik Titrasyon Metodu

14

ASTM

D 1218

*Hidrokarbon Sıvıların Kırılma İndisi Ve Kırılma Dağılımı Tayini

15

TS

4368 ISO 5661

*Petrol ürünleri-Sıvı hidrokarbonlar-Kırma indisinin tayini

16

ASTM

D 6304

* Petrol Ürünleri, Yağlayıcılar Ve Katıklarda Kulometrik Karl Fischer Titrasyon Metodu İle Su Tayini

17

TS

6147 EN ISO 12937

*Petrol Ürünleri- Su Tayini- Kulometrik Karl Fischer Titrasyon Metodu

18

TS

EN ISO 12185

*Ham Petrol Ve Petrol Ürünleri - Yoğunluk Tayini - Salınım Yapan U-Tüpü Yöntemi

19

ASTM

D 4052

*Dijital Yoğunluk Ölçer ile Sıvılarda Yoğunluk, Bağıl Yoğunluk, API Gravity Tespiti

20

ASTM

D 2008

Petrol Ürünlerinde Ultraviyole Absorbans Tespiti

21

TS

7078

Beyaz Madeni Yağların Kalitelerinin Belirlenmesi - Mor Ötesi Absorbsiyon Metodu

22

ASTM

D 1401

*Petrol Ürünleri Ve Sentetik Akışkanların Sudan Ayrışma Karakteristiklerinin Belirlenmesi

23

TS

6122 ISO 6614

*Petrol ürünleri-Petrol yağlarının ve sentetik akışkanların sudan ayrılma özelliklerinin tayini

24

TS

TS 5353

*Yağlama Yağları - Endüstriyel Yağlar Ve İlgili Ürünler – Metal İşleme Sıvıları - Su İle Emülsiye Olan - Emülsiyon Kararlılığının Tayini

25

ASTM

D 611

*Petrol Ürünleri Ve Hidrokarbon Çözücülerin Anilin Noktası Ve Karışık Anilin Noktası Tayini

26

TS

1615 ISO 2997

*Petrol Ürünleri Ve Hidrokarbon Çözücüler- Anilin Noktası Ve Karışmış Anilin Noktasının Tayini

27

TS

4614

* Ph Tayini- Motor Antifrizleri, Pas Önleyicileri Ve Soğutucular İçin

28

ASTM

D1287

* Ph Tayini- Motor Pas Önleyicileri Ve Soğutucular İçin

29

ASTM

D 130

*Petrol Ürünlerinde Bakır Şerit Korozyon Testi

30

TS

2741 EN ISO 2160

*Petrol Ürünleri – Bakır Şerit Tayini-Bakır Şerit Metodu

31

ASTM

D 892

Yağlama Yağlarının Köpürme Karakteristiklerinin Tayini

32

TS

1834 ISO 6247

Petrol Ürünleri – Yağlama Yağları – Köpürme Özelliği Tayini

33

ASTM

D 2502

*Petrol Yağlarında Viskozite Ölçümünden Molekül Ağırlığı Hesaplanması Metodu

34

TS

5215

*Petrol Yağlarının Molekül Ağırlıklarının (Nispi Molekül Kütlelerinin) Viskozite Ölçmelerinden Faydalanılarak Tayini

35

ASTM

D 2501

*Petrol Yağlarının VYS Değeri (Viskozite Yoğunluk Sabiti)

36

TS

7113

*Petrol Ürünleri - Viskozite - Yoğunluk Sabitinin (VYS) Hesaplanması

37

TS

5208

Suda Çözünen Yağ Emülsiyonlarının Pas Önleme Özelliklerinin Tayini (Talaş/Süzgeç Kağıdı Metodu)

38

IP

287

Su ile Karışabilen Metal İşleme Sıvılarında Pas Önleme Özelliklerinin Tayini (Talaş/Süzgeç Kağıdı Metodu)

39

ASTM

D 6045

*Saybolt Renk Tayini - Renk Tayini Otomatik Tristimulus Yöntemi

40

ASTM

D1500

*ASTM Rengi Tayini

41

TS

1713 ISO 2049

*ASTM Rengi Tayini

42

ASTM

D 127

*Petrol Türevi Wax.Larda Damlama Noktası Tayini

43

TS

4367 ISO 6244

*Petrol Türevi Wax.Larda Damlama Noktası Tayini

44

ASTM

D 6749

*Petrol Ürünlerinde Akma Noktası (Otomatik Hava Basıncı Metodu)

45

ASTM D

7683

*Petrol Ürünlerinde Bulutlanma Noktası

46

-

FTIR Kontrolü

Yapısal Ürün Karşılaştırma

47

-

FTIR Konrolü

Trafo Yağlarında Oksidasyon Katığı Miktar Tayini

48

-

FTIR Kontrolü

Karbon Dağılımı ,% (Cp , Cn , Ca, )

49

-

Test Kiti

Bakteri / Mantar Testi

50

-

Refraktometre

Refraktometre İle Konsantrasyon Tayini

51

-

-

Leke Testi

52

-

GC

FAME (Fatty Acid Methyl Ester) Kompozisyon Analizi

53

-

GC

Parafinik Karbon Dağılımı(C10-C40 aralığında)

54

TS

EN ISO 660

*Serbest Yağ Asidi Tayini (Hayvansal – Bitkisel yağlarda)

55

AOCS

Cd 1b-87

İyot Değeri Tayini (Bitkisel yağlarda)

56

AOCS

Cd 3-25

Sabunlaşma İndisi (Bitkisel yağlarda)

57

AOCS

Cd 8b-90

Peroksit Değeri (Bitkisel yağlarda)

(*) işareti ile gösterilen testler akreditasyon kapsamı dahilindedir.

 

 
14/01
2022

Anadolu’nun en büyük 500 şirketi arasındayız!

Ekonomist dergisinin açıkladığı Anadolu 500 listesinde yer almaktan dolayı mutluyuz. İşimizi hep bir adım ileriye taşımamızı sağlayan tüm çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve müş...devamı
16/11
2021

Projemizin başarısı sınırları aştı!

Petroyağ Grup olarak Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi iş birliğinde yürüttüğümüz AR-GE projesinde önemli bir aşama kaydettik. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik ...devamı

site design & technology
PROJX
www.projx.com.tr