petroyag

LABORATUVAR HİZMETLERİ

GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ TEST METODLARI

Sıra No Metot Tip Standart No Metot Adı Test Ücreti (TL+KDV) Numune Miktarı (GR) Test Süresi (DK)

1

ASTM

D 86

*Atmosferik Basınçta Petrol Ürünleri Distilasyon Test Metodu

230

150

90

2

TS

1237 EN ISO
3405

*Petrol Ürünleri – Atmosfer Basıncında Damıtma Özelliklerinin Tayini

230

150

90

3

ASTM

D 92

*Petrol Ürünleri Parlama Ve Yanma Noktası Tayini

155

100

60

4

TS

EN ISO 2592

*Petrol Ürünleri-Parlama Ve Yanma Noktası Tayini-Cleveland Açık Kap Metodu

155

100

60

5

ASTM

D 94

*Petrol Ürünleri Sabunlaşma Sayısı Tayini

135

50

120

6

TS

4730 ISO
6293-1

*Petrol Ürünleri-Sabunlaşma Sayısı Tayini-Bölüm 1-Renk Belirteç Titrasyon Metodu

135

50

120

7

ASTM

D 445

*Petrol Ürünleri - Saydam Ve Opak Sıvılar -Kinematik Viskozite Tayini Ve Dinamik Viskozitenin Hesaplanması

150

25

30

8

TS

1451 EN ISO
3104

*Petrol Ürünleri - Saydam Ve Opak Sıvılar -Kinematik Viskozite Tayini Ve Dinamik Viskozitenin Hesaplanması

150

25

30

9

ASTM

D 2270

*Kinematik Viskoziteden Viskozite İndeksinin Hesaplanması

250 (40 ve 100ºC viskozite tayini istendiğinde bedelsizdir)

50

30

10

TS

3096 ISO 2909

*Petrol Ürünleri-Kinematik Viskoziteden Viskozite İndeksinin Hesaplanması

250 (40 ve 100ºC viskozite tayini istendiğinde bedelsizdir)

50

30

11

ASTM

D 664

*Petrol Ürünleri –Asit Sayısı – Potansiyometrik Titrasyon Metodu

155

50

20

12

ASTM

D 1218

Hidrokarbon Sıvıların Kırılma İndisi Ve Kırılma Dağılımı Tayini

90

10

10

13

ASTM

D 6304

* Petrol Ürünleri, Yağlayıcılar Ve Katıklarda Kulometrik Karl Fischer Titrasyon Metodu İle Su Tayini

170

20

15

14

TS

6147 EN ISO
12937

*Petrol Ürünleri- Su Tayini- Kulometrik Karl Fischer Titrasyon Metodu

170

20

15

 

15

 

TS

 

EN ISO 12185

*Ham Petrol Ve Petrol Ürünleri - Yoğunluk Tayini - Salınım Yapan U-Tüpü Yöntemi

 

120

 

50

 

10

16

ASTM

D 4052

*Dijital Yoğunluk Ölçer ile Sıvılarda Yoğunluk, Bağıl Yoğunluk, API Gravity Tespiti

 

120

 

50

 

10

17

ASTM

D 2008

Petrol Ürünlerinde Ultraviyole Absorbans Tespiti

190

10

30

18

TS

7078

Beyaz Madeni Yağların Kalitelerinin Belirlenmesi - Mor Ötesi Absorbsiyon Metodu

190

50

150

19

ASTM

D 1401

*Petrol Ürünleri Ve Sentetik Akışkanların Sudan Ayrışma Karakteristiklerinin Belirlenmesi

220

50

90

20

TS

6122 ISO 6614

*Petrol ürünleri-Petrol yağlarının ve sentetik akışkanların sudan ayrılma özelliklerinin tayini

220

50

90

21

TS

TS 5353

*Yağlama Yağları - Endüstriyel Yağlar Ve İlgili Ürünler – Metal İşleme Sıvıları - Su İle Emülsiye Olan - Emülsiyon Kararlılığının Tayini

120

100

1440

22

ASTM

D 611

*Petrol Ürünleri Ve Hidrokarbon Çözücülerin Anilin Noktası Ve Karışık Anilin Noktası Tayini

210

25

50

23

TS

1615 ISO 2997

*Petrol Ürünleri Ve Hidrokarbon Çözücüler- Anilin Noktası Ve Karışmış Anilin Noktasının Tayini

210

25

50

24

TS

4614

* Ph Tayini- Motor Antifrizleri, Pas Önleyicileri Ve Soğutucular İçin

115

50

10

25

ASTM

D1287

* Ph Tayini- Motor Pas Önleyicileri Ve Soğutucular İçin

115

50

10

26

ASTM

D 130

*Petrol Ürünlerinde Bakır Şerit Korozyon Testi

185

100

210

27

TS

2741 EN ISO 2160

*Petrol Ürünleri – Bakır Şerit Tayini-Bakır Şerit Metodu

185

100

210

28

ASTM

D 892

Yağlama Yağlarının Köpürme Karakteristiklerinin Tayini

170

600

50

29

TS

1834 ISO 6247

Petrol Ürünleri – Yağlama Yağları – Köpürme Özelliği Tayini

170

600

50

30

ASTM

D 2502

*Petrol Yağlarında Viskozite Ölçümünden Molekül Ağırlığı Hesaplanması Metodu

250

100

100

31

TS

5215

*Petrol Yağlarının Molekül Ağırlıklarının (Nispi Molekül Kütlelerinin) Viskozite Ölçmelerinden Faydalanılarak Tayini

250

100

100

32

ASTM

D 2501

*Petrol Yağlarının VYS Değeri (Viskozite Yoğunluk Sabiti)

200

100

30

33

TS

7113

*Petrol Ürünleri - Viskozite - Yoğunluk Sabitinin (VYS) Hesaplanması

200

100

30

34

TS

5208

Suda Çözünen Yağ Emülsiyonlarının Pas Önleme Özelliklerinin Tayini (Talaş/Süzgeç Kağıdı Metodu)

185

100

1440

35

IP

287

Su ile Karışabilen Metal İşleme Sıvılarında Pas Önleme Özelliklerinin Tayini (Talaş/Süzgeç Kağıdı Metodu)

185

100

1440

36

TS

6830 ISO 7120

Petrol Ürünleri Ve Yağlayıcılar-Petrol Esaslı Yağlar Ve Diğer Akışkanlar-Su Mevcudiyetinde Pas Önleme Özelliklerinin Tayini

 

185

110

1440

37

ASTM

D 665

Koruyucu Katkılı Mineral Yağlar - Su Mevcudiyetinde Pas Önleme Özelliklerinin Tayini

 

185

100

1440

38

ASTM

D156

*Petrol Ürünleri Saybolt Renk Tayini

95

25

5

39

ASTM

D 6045

*Petrol Ürünleri Otomatik Tristimulus Metodu İle Renk Tayini

95

25

5

40

TS

2991

*Saybolt Kromometre Yöntemi İle Petrol Ürünlerinde Renk Tayini

95

25

5

41

ASTM

D 127

*Petrol Türevi Wax.Larda Damlama Noktası Tayini

140

50

90

42

TS

4367 ISO 6244

*Petrol Türevi Wax.Larda Damlama Noktası Tayini

140

50

90

43

ASTM

D 6749

*Petrol Ürünlerinde Akma Noktası (Otomatik Hava Basıncı Metodu)

135

50

90

44

ASTM D

7683

*Petrol Ürünlerinde Bulutlanma Noktası

135

50

90

45

-

FTIR Kontrolü

Yapısal Ürün Karşılaştırma

230

100

20

46

-

FTIR Konrolü

Trafo Yağlarında Oksidasyon Katığı Miktar Tayini

205

100

30

47

-

FTIR Kontrolü

Karbon Dağılımı  ,% (Cp , Cn , Ca, )

275

100

60

48

-

Test Kiti

Bakteri / Mantar Testi

150

50

2880/
4320

49

 

 -

Emülsiyonlarda Hidrofobiklik Tayini

95

50

10

50

 

 -

Elektriksel İletkenlik Tayini

120

50

10

51

 

 Refraktometre

Refraktometre İle Konsantrasyon Tayini

75

25

10

52

 

 -

Leke Testi

95

25

15

53

  •  

GC

FAME (Fatty Acid Methyl Ester) Kompozisyon Analizi

350

150

120

54

  •  

GC

Parafinik Karbon Dağılımı(C10-C40 aralığında)

350

150

120

55

  •  

Disk difüzyon
Mikrodilüsyon

Antimikrobiyal Aktivite Tayini

4250

100

10080
(1hafta)

(*) işareti ile gösterilen testler akreditasyon kapsamı dahilindedir.

 

 
28/08
2020

Bu başarı hepimizin eseri

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yıllardır olduğu gibi 2019'da da yerimizi aldık. Başarımızda payı olan tüm çalışanla...devamı
25/06
2020

Akademik iş birliklerimiz hız kesmeden devam ediyor.

AR-GE departmanımızın son olarak Kocaeli, Sakarya ve Sivas Cumhuriyet Üniversiteleri ile yürüttüğü projenin tamamlanarak akademik yayına dönüşmüş olmasından dol...devamı

site design & technology
PROJX
www.projx.com.tr