petroyag

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

PETROYAĞ, sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi amaçlayan Kalite, İş Sağlığı, Çevre, Müşteri Memnuniyeti ve Bilgi Güvenliği üzerine belirlediği politikalar ile 2007 yılında kurduğu Entegre Yönetim Sistemini geliştirmeye devam ediyor.

Kurulduktan sonra başarı ile hızlı büyümenin etkin şekilde devamı için uluslararası geçerliliği olan yönetim sistemlerinin devreye alınması kaçınılmaz oldu. ISO 9001 standardının alınması ile başlayan Yönetim Sistemleri çalışmaları OHSAS 18001, ISO 14001, TS EN ISO/IEC 17025, ISO 10002 ve ISO 27001 standartlarının alınması ile devam etti.

ŞİRKETİMİZ;

Tüm paydaşların beklentilerine cevap verecek şekilde oluşturulmuş olan yönetim politikası doğrultusunda çalışılması için gereken ihtiyaçları karşılamayı,

Yönetim sisteminin işleyişi ve tüm paydaşların memnuniyetinin sağlanabilmesi için gerekli olan tüm kaynakları temin etmeyi,

Yasal zorunluluklar ve düzenlemelerle getirilmiş olan kuralların gereklerinin yapılmasının, bununla birlikte müşterinin isteklerinin karşılanmasının önemini iç iletişim yollarıyla çalışanlara aktarmayı ve çalışanların, bunların önemini kavramalarını sağlamayı, yasal zorunlulukları ve konumuzda mevcut diğer düzenlemeleri, karşılanması gereken gereklilikler olarak ele almayı ve tüm çalışmalarını, Bilgi Güvenliğini esas alarak yürütmeyi taahhüt eder.

Şirketimiz müşteri ihtiyaçlarının kuruluşun genelinde anlaşılmasını sağlar. 

Hedeflerin belirlenmesinde müşteri beklentilerini dikkate alır. 

Kuruluşun performansını müşterinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirmeyi hedefler. Kararlı yönetim politikası ile çalışmalarına devam eden PETROYAĞ standartlarını yükselterek Yönetim Sistemlerine ve böylelikle tüm paydaşlarına verdiği önemi gösteriyor.
 

YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Şirketimiz müşterisinin verimliliğini artmasına katkıda bulunmayı amaç edinmiştir. Bu temel amacın yanında şirketimizin performansını sürekli arttırmak için,

 • Kalite, maliyet, verimlilik, müşteri odaklılık ve iş sağlığı ve güvenliği, çevre güvenliği Uluslararası tedarik zincirliği güvenliği ve teslimat zinciri uyumluluğu konularında çalışanlarımızı sürekli eğiteceğiz,
 • Yasal ve diğer gerekliliklere uyacağız,
 • Faaliyetlerimizin çevreye etkilerini minimize etmek ve İş sağlığı güvenliği konusunda riskleri bertaraf ederek çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin ve çevre halkının sağlığını koruyacağız,
 • Çevreyi korumak için doğal kaynak kayıplarını ve atıklarımızı azaltacağız,
 • Uygunsuzlukları önleyeceğiz, hataları tekrarlamayacağız,
 • Tam müşteri memnuniyeti için çalışacağız,
 • Sorunlarımızı ertelemeden ve tüm çalışanlarımızın katılımı ile çözeceğiz,
 • Satış sonrası teknik servis hizmetlerimizle, satıştan sonra da müşterilerimizin yanında olacağız,
 • Bilgi güvenliği hedeflerinin belirlenerek gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlayacağız,
 • Uygun risk değerlendirmesi aracılığıyla bilgi varlıklarının değerini tespit etmek, zayıf noktalarının ve onları riske atabilecek tehditleri anlayarak faaliyetleri yapacağız,
 • Tüm proseslerimizde sürekli iyileştirmeyi ve iş sürekliliğini ilke edineceğiz,
 • İnsan kaynağına verdiğimiz önem ile çalışanlarımıza yatırım yaparak hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyeceğiz,

 
LABORATUVAR KALİTE POLİTİKASI

Laboratuvarımız vizyon, misyon, stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda hizmetlerini; ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, gerekli güvenirlilik ve süratte yerine getirmeyi ilke olarak benimseyerek sistematik, detaylı, analitik çalışmak üzere politikasını belirlemiştir.

 • Deney hizmetleri ile ilgili müşteri taleplerini, dürüstlük, tarafsızlık ve gizlilik prensiplerinden taviz vermeden, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini arttırmak ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek,
 • Referans standartların Ulusal ve Uluslararası sisteme izlenebilirliğini sağlamak ve Ulusal ve Uluslararası kabul görmüş yöntemlere göre ölçüm ve analizleri yapmak, bu analizler için teknolojik gelişmeleri yakından izlemek,
 • Bu politikanın gerçekleştirilmesinde TS EN ISO/IEC 17025 “Test ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardının gerekliliğini karşılayacak düzey ve kalitede hizmet vermeyi taahhüt etmek,
 • Laboratuvarlar arası karşılaştırmalar yoluyla güvenirliğini sürekli kılacak şekilde, laboratuvar hizmetleri konusunda, müşteri beklentilerini karşılamaya yönelik hizmet vermek,
 • Laboratuvar kapsamında dokümante edilmiş prosedür ve talimatların çalışanlarına iletilmesini, tüm laboratuvar personelinin kalite sistemi dokümanlarını özümseyerek, ölçüm ve analizleri kalite sistem dokümanlarda yazılı usul ve esaslara göre yapmalarını sağlamak ve takip etmek,
 • Ölçüm, analiz ve test kalitesinde mükemmele ulaşmayı sağlayacak donanım ve malzemeleri seçerek almak,
 • Müşteriye ait gizli bilgi ve tescilli hakları korumak, tarafsız olmak ve iş ahlakına uygun hareket etmek,
 • Çalışanların teknik, yönetsel ve davranışsal yeteneklerini geliştirmek için sürekli eğitim ile insana yatırım yaparak daha iyiyi aramak,
 • Laboratuvarımızın sürekli iyileştirilmesi için gerekli personel ve kaynakları temin etmek, çalışmalarımızın TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak kurulmuş sistemimizin uygunluğunu gözden geçirmek ve sürekliliği sağlamak için politika ve stratejilerimize uygun hedefler koymak, hedefleri izlemek,
 • Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratmak, çevre ve güvenlik konusundaki performansımızı yükseltmek,
 • Şirket karlılığını ve değerini yükseltmek için Ar-Ge çalışmalarını sistemli bir şekilde yapmak.

 
Yönetim sistemimizin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynakları temin edeceğiz.

Ünal SOYSAL
Genel Müdür


OHSAS28/08
2020

Bu başarı hepimizin eseri

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yıllardır olduğu gibi 2019'da da yerimizi aldık. Başarımızda payı olan tüm çalışanla...devamı
25/06
2020

Akademik iş birliklerimiz hız kesmeden devam ediyor.

AR-GE departmanımızın son olarak Kocaeli, Sakarya ve Sivas Cumhuriyet Üniversiteleri ile yürüttüğü projenin tamamlanarak akademik yayına dönüşmüş olmasından dol...devamı

site design & technology
PROJX
www.projx.com.tr